Sairaanhoitajaksi Suomessa hankkeen MOOC on julkaistu hankkeen opiskelijoiden käyttöön DigiCampuksella

 

Sairaanhoitajaksi Suomessa hankkeessa on kehitetty Orientaatio suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon MOOC, jonka tarkoitus on tukea EU ja ETA-maiden ulkopuolella valmistunutta sairaanhoitajaa pätevöitymään sairaanhoitajaksi Suomessa. MOOC perehdyttää pätevöitymiskoulutuksessa olevaa opiskelijaa etiikkaan hoitotyössä, potilasturvallisuuteen hoitotyössä sekä suomalaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. MOOC on kehitetty DigiCampus verkkoalustalle, mikä mahdollistaa MOOCin julkaisun avoimeksi oppimateriaaliksi hankkeen päättymisen jälkeen. MOOCia voi hyödyntää osana pätevöitymiskoulutusta, mutta se toimii myös itsenäisenä opintojaksona kaikille aiheista kiinnostuneille.

 

Mieshenkilö istuu työpöydän ääressä kirjoittamassa muistikirjaan.
Kuva: Pixabay

 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: 

  • tuntee terveydenhuollon eettiset ohjeistukset Suomessa.
  • ymmärtää eettisten ohjeistuksien merkityksen suomalaisessa hoitotyössä.
  • ymmärtää terveydenhuollon potilasturvallisuuden merkityksen sairaanhoitajan työssä.
  • tuntee suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset palvelujärjestelmät ja lainsäädännön.
  • osaa etsiä tarvittavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmistä Suomessa.

Opintojakso on laadittu niin, että opiskelija pystyy kirjautumaan opintojaksolle itse ja suorittamaan opintojakson omassa aikataulussa. MOOCissa oleva materiaali on käännetty suomeksi ja englanniksi ja opiskelija pystyy itse valitsemaan hänelle sopivan kielen. Eri kieliversiossa on pieniä eroavaisuuksia, mutta pääosin sisällöt ovat molemmissa versioissa samat. Jokainen MOOCin osa-alue sisältää teoriaosuuden lähdemateriaaleineen, tehtäviä ja tietotestejä. Joihin tehtävätyyppeihin on laadittu mallivastaukset ja opiskelija pystyy myös itse seuraamaan opinnoissa edistymistä. Opintojakson lopussa on väittämätentti, jonka läpäistyään opiskelija voi tulostaa itselleen todistuksen suoritetusta opinnosta. 

MOOCia on pilotoitu Sairaanhoitajaksi Suomeen hankkeen opiskelijoilla ja palaute opiskelijoilta oli hyvää. Opiskelijat olivat tyytyväisiä sisältöihin ja he kokivat, että MOOC tuki heidän pätevöitymistänsä sairaanhoitajaksi. Opiskelijat toivoivat MOOCiin lisää tehtäviä ja tukea suomen kielen oppimiseen. MOOC pilotoidaan keväällä 2024 osana englanninkielistä sairaanhoitajakoulutusta Savonia-ammattikorkeakoulussa. MOOCia kehitetään edelleen näiden pilotointien perusteella ja MOOC on saatavilla DigiCampuksella kaikille avoimena oppimateriaalina tammikuussa 2025.

 

Niina Glerean, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

 

 

Takaisin Blogisivulle