”Mehän osaamme tämän jo!” Onnistumisen ja uuden oppimisen ilo näkyy työpajaopiskelussa

 

Ensimmäiset sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutuksen opiskelijat aloittivat keväällä pätevöittämisopintonsa, jotka koostuvat teoriaopintojen ja työelämäharjoittelun lisäksi työpajaharjoittelusta. Työpajoissa sairaanhoitajilla on mahdollisuus näyttää osaamisensa ja päivittää sitä suomalaisia, uusimpia käytäntöjä vastaavaksi. Työpajoissa sairaanhoitajilla on myös mahdollisuus simuloida aitoja potilastilanteita, jolloin kliinisten taitojen harjoittamisen lisäksi tulee huomioida esimerkiksi viestintä potilaan ja kollegan kanssa. Työpajat tarjoavat turvallisen ympäristön, jossa opiskelijat voivat harjoitella ja saada palautetta ennen siirtymistä varsinaiseen työelämään.

 

Opiskelija näyttää kanssaopiskelijoille mallia nenämahaletkun laittamisesta. Kuva: Marja Tanskanen
Opiskelija näyttää kanssaopiskelijoille mallia nenämahaletkun laittamisesta. Kuva: Marja Tanskanen

Ensimmäisissä työpajoissa harjoiteltiin perusauttamismenetelmiä, kuten potilaan hygienian hoitoa ja ruokailussa avustamista. Lisäksi harjoiteltiin esimerkiksi nenämahaletkun ja virtsakatetrin laittamista. Osa sairaanhoitajista omaa useiden vuosien monipuolisen kokemuksen hoitotyöstä, mikä näkyi varmoina työotteina ja luovuutena haastavammissa tilanteissa. Esimerkiksi jonkin suomen kielen sanan unohtuessa hyödynnettiin nonverbaalista viestintää kekseliäästi. Harjoitteiden aikana ryhmän kesken syntyi vilkasta keskustelua ja toisille annettiin spontaania palautetta. Vaikka työskentelystä sairaanhoitajana olisikin kulunut useampi vuosi, oli hauska huomata, miten kädentaidot eivät ole unohtuneet. ”Tämä on kuin ajaisi pyörällä. Kun sen kerran oppii, ei se helposti unohdu!”

Toisessa työpajassa harjoiteltiin lääkehoidon perusteita, kanylointia ja erilaisia pistoksia ihon alle ja lihakseen. Kaikki saivat olla sekä potilaan että sairaanhoitajan roolissa, mikä herätti myötätuntoa potilaita kohtaan: miten pieni neulanpisto voikaan jännittää näin paljon, vaikka tietää ettei se satu juuri lainkaan! Pistoharjoitusten jälkeen siirryttiin lääkelaskuihin, antibiootin sekoitukseen ja elektrolyyttilaimennuksiin, joita infusoitiin potilasta esittävälle nukelle. Nykyaikaiset turvakorkit ja -kanyylit herättivät ihastusta ja ihmetystä kätevyytensä sekä potilas- ja työturvallisuuden edistämisen ansiosta. Työpajat jatkuvat syksyllä vaativammilla lääkehoidon, lasten hoitotyön, sisätautien ja kirurgisen hoitotyön teemoilla.

Lotta Tiikkainen, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Takaisin Blogisivulle