Sairaanhoitajaksi

Suomessa

Tervetuloa Sairaanhoitajaksi Suomessa.fi-sivustolle, joka on suunniteltu erityisesti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville sairaanhoitajille. Sivusto pyrkii tukemaan sinua kaikissa vaiheissa, kun aloitat työskentelyn Suomessa. Tavoitteenamme on helpottaa ammatinharjoittamisoikeuden saamista Suomessa, tukea koulutukseen liittyvissä asioissa ja tarjota tietoa suomalaiseen työelämään sopeutumisesta.

Pätevöitymisprosessi EU- ja ETA maiden ulkopuolella kouluttautuneille sairaanhoitajille Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa.

 • Voit pätevöityä sairaanhoitajaksi Suomessa, jos sinulla on aikaisempi EU ja ETA-maiden ulkomailla suoritettu sairaanhoitajan tutkinto ja sairaanhoitajan työssä vaadittava kielitaito (B1). Hakeudu suomen kielen opintoihin, jos suomen kielen taitosi ei ole vielä tasolla B1.
 • Sairaanhoitajalta edellytetään työssä hyvää terveydentilaa ja toimintakykyä. Sinulla tulee olla rokotteen tai sairastetun taudin antama suoja vesirokkoa ja tuhkarokkoa vastaan, ja imeväisikäisiä hoitaessa sinulla tulee olla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Tämän lisäksi sinulta edellytetään vuosittain otettavaa influenssarokotusta (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§.) Jos työskentelet alaikäisten kanssa, sinun tulee esittää rikosrekisteriote.
 • Pätevöitymiskoulutuksia järjestetään ammattikorkeakouluissa. Pätevöitymiskoulutuksessa päivität osaamisesi vastaamaan Suomessa vaadittavaa yleissairaanhoitajan osaamista. Pätevöitymiskoulutuksessa sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma hoitotyön – ja suomen kielen opintoihin. Hoitotyön opinnot pitävät sisällään hoitotyön luentoja, työpajoja, simulaatioita sekä kliinisiä harjoitteluita työelämässä. Suomen kielen opinnot on integroitu osaksi opintoja. Huomioi, että kliiniset harjoittelut vaativat kokoaikaista työskentelyä (40h/vk, kolmivuorotyö) hoitotyön eri ympäristöissä.
 • Pätevöitymiskoulutuksessa oleva henkilö ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin tai opiskelijaterveydenhuollon palveluihin.
 • Sairaanhoitajaksi pätevöitymiseen liittyy maksuja, joita ovat esimerkiksi lausuntomaksu (200e-600e) ja lallistaminen lisäopintojen jälkeen (870e). Huomioi, että maksu peritään myös kielteisistä päätöksistä.

Pakolliset dokumentit:

 • Virallinen henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistava kuvallinen asiakirja kuten passi tai henkilökortti.
 • Tutkintotodistus sekä oppilaitoksen sähköpostiosoite ja postiosoite.
 • Opintosuoritusote, josta näkyy suoritetun sairaanhoitajatutkinnon osat
 • Todistus, että ammattioikeutta ei ole rajoitettu tai poistettu (todistuksen voimassaoloaika 3kk). Todistus toimitettava kaikista maista, jossa henkilöille on myönnetty ammatinharjoittamisoikeus

Tai

Luotettava todistus siitä, että ammattioikeiden myöntänyt maa ei pidä asiasta rekisteriä.

 • Luotettava todistus suomen kielentaidosta esimerkiksi kielitutkinto (YKI), suomalaisen peruskoulun päättötodistus, jossa hyväksytty arvosana suomesta tai todistus suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta ammattitutkinnosta.
 • Oppilaitoksen antama kuvaus sairaanhoitajaopintojesi sisällöstä. Dokumentissa tulisi kuvata opintojen osaamistavoitteet, sisällöt ja tuntimäärät.

Tarvittaessa voit toimittaa myös:

 • Työnantajan laatimat työtodistukset valmistumisen jälkeiseltä ajalta. Todistuksesta tulisi hakijan työnimike, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
 • Todistus sairaanhoitajan ammattiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta.
 • Täytä sähköinen hakulomake ammattikorkeakoulun antaman ohjeen mukaan.
 • Osallistu valintatilaisuuteen ja ota kohdassa 2 mainitut dokumentit mukaan. 
 • Saat päätöksen täydennyskoulutuspaikasta.
 • Osaamisen alkuarviointi  
  • Yleissairaanhoitajan osaamisen alkuarviointi tutkintotodistusten, työtodistusten, haastattelujen sekä esimerkiksi hoitotyön näyttöjen (työpaja ja simulaatio) perusteella. Osaamisen arvioinnin perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 
  • Suomen kielen osaamisen alkuarviointi todistusten, työtodistusten, haastattelujen sekä hoitotyön näyttöjen (työpaja ja simulaatio) perusteella. Osaamisen arvioinnin perusteella laaditaan kielenoppimissuunnitlma (Kieli-HOPS).
 • Pyydä ammattikorkeakoulusta todistus pätevöitymiskoulutukseen osallistumisesta. 
 • Täytä hakulomake Valviran nettisivulla ja liitä hakemukseen mukaan kohdan 2. dokumentit ja todistus pätevöitymiskoulutukseen osallistumisesta. 
 • Osaamisen jatkuva täydentäminen ja arviointi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Opinnot sisältävät
  • hoitotyön teoreettisia opintoja, työpajoja ja simulaatioita sekä kliinisiä harjoitteluita yksilöllisen tarpeen mukaan, 
  • Valviran määrittämiä kaikille EU:n ulkopuolelta tulleille pätevöityjille yhteisiä opintoja,  
  • suomen kielen opintoja sekä  
  • opinto- ja uraohjausta. 
 • Osaamisen kokoava arviointi ja opintojen päättäminen  
  • Osallistu yleissairaanhoitajan osaamisen näyttöön  
  • Osallistu kielitestiin (esim. YKI), jos sinulla ei ole Suomessa tehtyä 2. asteen koulutusta 
  • Osallistu valmistumiskeskusteluun.
 • Liitä mukaan todistus riittävästä kielitaidosta.
 • Liitä mukaan todistus suoritetuista pätevöitymiskoulutuksen opinnoista.
 • Täytä hakemuslomake verkossa ja liitä hakemukseen em liitteet. Lisää otsikoksi diaarinumero 1. vaiheen laillituksesta. 
 • Päätös tehdään aikaisintaan 4kk. hakemuksen jättämisestä.
 • Saat päätöksen ammattioikeudesta suomen- tai ruotsinkielellä.
 • Tieto ammattioikeudesta julkaistaan Julkiterhikissä.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.