Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanke lyhyesti

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanke pyrkii helpottamaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien mahdollisuuksia saada työoikeus Suomessa ja sopeutua suomalaiseen työympäristöön. Vuonna 2023 hankkeeseen valittiin yhteensä 125 sairaanhoitajaa, jotka täydentävät osaamistaan vuosina 2023-2024. Hankkeeseen valittiin sairaanhoitajia, jotka olivat suorittaneet joko opistotasoisen (diploma) tai korkeakoulutasoisen (Bachelor) tutkinnon. 

Hankkeen sisältö

  • Kerätään tietoa ulkomailla koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien osaamisen arvioinnista ja parhaiten soveltuvista menetelmistä. Arvioinnissa huomioidaan tutkintotodistus, mahdollinen muu koulutus, työkokemus ja osaamisen näytöt. Sairaanhoitajille tarjotaan mahdollisuus täydentää puuttuvaa osaamistaan hankkeessa järjestettävillä koulutuksilla. 
  • Edistetään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien suomen kielen oppimista. Tavoitteena on vahvistaa hankkeeseen osallistuvien sairaanhoitajien suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa niin, että he voivat toimia sairaanhoitajina suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 
  • Tuotetaan oppimateriaalia verkkokursseina suomen kielen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön, potilasturvallisuuden ja hoitotyön eettisten periaatteiden itseopiskeluun. Koulutusmateriaalin linkit julkaistaan vuoden 2024 aikana. 
  • Ohjataan ja tuetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia sairaanhoitajia Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessissa. 
  • Laaditaan suositus, jota voidaan hyödyntää kansallisen sairaanhoitajan pätevöitymispolun rakentamisessa. 

Hankkeen toteutus

Toteutusaika: 1.8.2022 – 31.12.2024

Hankkeen yhteistyöammattikorkeakoulut ovat Laurea, OAMK, TAMK, TurkuAMK ja Savonia. Hanke saa rahoitusta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta.

Hankkeen julkaisut

Rahoittajana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.