Sairaanhoitajaksi Suomessa – EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään

 

Suomessa on pula sairaanhoitajista. Välittömästi tarvittaisiin työhön noin 8000 sairaanhoitajaa.  On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä liki puolet nyt työssä olevista sairaanhoitajista on eläköitynyt. Vaikka ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain noin 4500 sairaanhoitajan pätevyyden omaavaa ammattilaista, niin se ei riitä vastaamaan kansalliseen tarpeeseen. Ulkomaisia sairaanhoitajia tarvitaan työelämään nyt ja tulevaisuudessa. Valvira myöntää hakemuksen perusteella ammatinharjoittamisoikeuden toimia Suomessa sairaanhoitajana.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen tavoitteena on edistää EU- ja ETA -maiden ulkopuolella diplomitasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden työllistymistä suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Valviran ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen edellyttää, että sairaanhoitajan tutkinto on yleissairaanhoitajan pätevyyden tuottava. Osaaminen tulee olla riittävä, jotta työskentely suomalaisen sairaanhoitajan vastuullisessa tehtävässä on potilasturvallista. Lisäksi sairaanhoitajan tulee osata riittävästi suomen kieltä, jotta työskentely työyhteisössä onnistuu. On tärkeää, että potilas ja omaiset tulevat ymmärretyksi ja saavat riittävää ohjausta omahoidon toteuttamiseen.

Tässä hankkeessa arvioidaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella diplomi- (ei ammattikorkeakoulu) tasoisen sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneen ammattilaisen osaamista suhteessa Suomessa edellytettävään sairaanhoitajan osaamiseen, joka perustuu Euroopan Union direktiiviin (2005/36/EC, 2013/55/EU). Hankkeessa ohjataan sairaanhoitajaa hakemaan Valviralta ammatinharjoittamisoikeutta ja järjestetään hänelle mahdollisuus täydentää osaamistaan siltä osin kuin osaamisessa tunnistetaan puutteita. Jokaiselle hankkeessa mukana olevalle sairaanhoitajalle tehdään yksilöllisen osaamisen arvioinnin pohjalta koulutussuunnitelma, jolla varmistetaan sairaanhoitajan riittävä osaaminen työskennellä sairaanhoitajana Suomessa. Hankkeessa tarjotaan osaamista täydentävä koulutus, joka sisältää tiedon suomalaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, asiakas- ja potilasturvallisuudesta ja eettisistä ohjeista sekä lääkehoidosta. Lisäksi jokaiselle sairaanhoitajalle rakennetaan koulutukseen osiot, jotka mahdollistavat puuttuvan osaamisen täydentämisen. Koulutus sisältää tietoperusteiden opiskelua ja harjoittelua.

Hanke toteutuu viidessä ammattikorkeakoulussa (Laurea, OAMK, Savonia, TAMK ja TurkuAMK), joihin voi hakeutua täydentämään osaamistaan ja saada ohjausta Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseen. Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut muodostavat yhteistyöverkoston viiden yhteistyöalueen kesken, tavoitteena edistää ulkomaisen työvoiman saatavuutta. Hanke mahdollistaa vertaisoppimista alueiden välillä siitä, miten edistää ulkomaisten sairaanhoitajien rekrytointia ja rakentaa alueelliset toimintamallit kehittämään ulkomaisten sairaanhoitajien integroitumista suomalaiseen työelämään. Hankkeen aikana tuotetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen ammattilaisen pätevöitymispolku www-sivustolle, josta se on jatkossa hyödynnettävissä rekrytoitaessa ulkomaisia sairaanhoitajia työskentelemään suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 

Hankkeen rahoitus on Jatkuvan oppimisen ja työllistymisen palvelukeskuksen (JOTPA) kautta.

 

Salla Seppänen, johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Takaisin Blogisivulle