Oletko valmistunut sairaanhoitajaksi EU- tai ETA-maiden ulkopuolella, mutta sinulla ei ole vielä Valviran myöntämää oikeutta työskennellä sairaanhoitajana Suomessa? Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutuksen tavoitteena on, että sinun on mahdollista työskennellä sairaanhoitajana Suomessa.

Pätevöittämiskoulutus sairaanhoitajaksi

Sairaanhoitajaksi Suomessa –koulutus on tutkintokoulutusta joustavampi ja nopeampi mahdollisuus täydentää osaamistaan Valviran määräyksen mukaisesti. Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutuksessa sairaanhoitaja voi näyttää aiemman osaamisensa ja täydentää vain puutteellista osaamistaan. Sairaanhoitajaksi Suomessa tarjoaa täydennyskoulutusta sairaanhoitajille, joilla on EU-maiden ulkopuolella suoritettu tutkinto, kuten Diploma in Nursing tai Bachelor in Nursing.

Pätevöittämiskoulutukseen kuuluu terveysalan ja hoitotyön opintoja ja terveysalaan liittyvää suomen kielen opetusta yksilöllinen taitotaso huomioiden. Ammatinharjoittamisoikeutta hakiessa Valvira ottaa huomioon sen, että hakija on mukana pätevöittämiskoulutuksessa.

Koulutus suunnitellaan jokaiselle osaamistaan täydentävälle sairaanhoitajalle yksilöllisesti aikaisemman osaamisen perusteella. Sen vuoksi koulutuksen kesto ja sisältö on kaikilla sairaanhoitajilla omanlaisensa. Koulutukseen osallistumiseen vaaditaan suomen kielen osaamista vähintään A2.1-tasoisesti.

Kuinka päästä sairaanhoitajaksi Suomessa?

Sairaanhoitajien pääsy suomalaiseen työelämään ammattiaan vastaavaan tehtävään edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritettua sairaanhoitajan tutkintoa ei hyväksytä automaattisesti, vaan sitä varten on tehtävä erillinen hakemus.

Tutustu sairaanhoitajan ammattioikeuden hakemiseen Valviran sivuilla. Valvira arvioi ulkomailla sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen todistuksen ja vertaa hakijan osaamista Suomessa sairaanhoitajalta vaadittavaan osaamiseen. Jos todistus on puutteellinen tai siitä ei voida varmuudella arvioida hakijan osaamista, määrätään hakijalle lisäopintoja osaamisen varmistamiseksi. Tällaisissa tilanteissa hakijan on aikaisemmin täytynyt opiskella Suomessa koko sairaanhoitajatutkinto uudestaan.

Etsi sinua lähin ammattikorkeakoulu

Koulutusta tarjoavat viisi ammattikorkeakoulua ympäri Suomea. Pääset korkeakoulujen sivuilla tutustumaan tarkemmin koulutuksen sisältöön, hakuvaatimuksiin sekä aikatauluun.

Usein kysytyt kysymykset

Aiempi kokemus ja kielitaito

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanke loppuu vuoden 2024 lopussa. Meillä ei ole tietoa, millainen pätevöitymismahdollisuus sinulla on vuoden 2024 jälkeen hankkeen loputtua. Jos haet Valviralta lupaa myöhemmin, Valvira vaatii joka tapauksessa täydentäviä opintoja, mutta ei auta niiden suorittamispaikan löytämisessä. Ilman tätä koulutusta voi olla vaikeaa täydentää osaamista Valviran vaatimalla tavalla eli löytää korkeakoulu, joka tarjoaa täydentäviä opintoja.

Hakuvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto, esimerkiksi Diploma in Nursing tai Bachelor in Nursing. Tutkinto pitää olla suoritettu Euroopan unionin (EU) ulkopuolella sekä opiskelija pystyy opiskelemaan suomen kielellä A2.1 (EVK, CEFR).

 
 

 

 

Kyllä. Elokuusta 2023 lähtien koulutukseen voidaan ottaa myös Bachelor-tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja.

Suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä ja lait ovat erilaisia kuin sinun kotimaassasi.
Myös esimerkiksi lääkehoito sekä mielenterveys- ja päihdetyö voivat olla erilaisia. Valvira antaa sinulle luvan työskennellä sairaanhoitajan Suomessa vain, jos sinulla on sama osaaminen kuin Suomessa valmistuneella sairaanhoitajalla. Suomalainen sairaanhoitajatutkinto kestää 3,5 vuotta ja se on korkeakoulututkinto. Osaamisen varmistaminen ja päivittäminen on tärkeää potilas- ja asiakasturvallisuuden vuoksi.

Koulutus järjestetään suomeksi. Yhtenä hakuvaatimuksena on suomen kielen osaaminen A2.1-tasolla, joka tarkoittaa peruskielitaidon alkuvaihetta. Siihen sisältyy esimerkiksi laajempi kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perusasioista viestintään suomeksi.

Sairaanhoitajan kielitaitovaatimus on B1 eli YKI3. Valvira vaatii sinulta koulutuksen lopussa YKI3-todistuksen. Tässä koulutuksessa voit aloittaa, jos sinun kielitaitosi on perustasolla: noin A2.1. Sinulla ei tarvitse olla kielitaitotodistusta, että pääset tähän koulutukseen. Opit koko koulutuksen ajan terveysalan suomea. Opit monella eri tavalla: verkossa, lähiopetuksessa, työelämässä ja omia muistiinpanoja tekemällä.

Koulutuksen hinta ja maksut

Koulutus on maksuton. Huomioithan kuitenkin, että ammatinharjoitusoikeuden hakeminen Valviralta on maksullinen.

Lupaprosessi minkä tahansa viranomaisen kanssa maksaa. Itse koulutus on ilmaista, vain luvan hakeminen maksaa. Koulutukseen osallistuvalle Valviran maksu on hieman vähemmän, kuin sellaiselle, joka hakee sairaanhoitajan ammattioikeutta itsenäisesti. Tämä johtuu siitä, että koulutuksessa tehdään osaamisen arviointi, joka muuten tehtäisiin maksullisena asiantuntijatyönä.

Myös suomalaisen pitää maksaa prosessista, mutta vähemmän. Prosessin maksullisuus tulee viranomaisten suunnasta, emmekä voi muuttaa viranomaisten määräyksiä. Terveysalan ja hyvin monet muidenkin alojen ihmiset joutuvat maksamaan oikeudesta harjoittaa ammattiaan kaikissa muissakin maissa.

Jokaisella korkeakoululla on tietyt hakuajat. Koulutus pitää aloittaa viimeistään keväällä 2024. Asiantuntijat tekevät valintakokeessa arvion siitä, ehtiikö hakija täydentää osaamistaan koulutuksen aikana.

Hakeminen ja koulutus

Pääset hakemaan mukaan Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutukseen ammattikorkeakoulujen sivujen kautta. Pääset tutustumaan eri ammattikorkeakoulujen hakuihin täältä.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutusta tarjoavat viisi ammattikorkeakoulua ympäri Suomea: Laurea-ammattikorkeakoulu (Vantaa), Savonia-ammattikorkeakoulu (Kuopio), OAMK (Oulu), TAMK (Tampere) sekä Turku AMK (Turku).

Valintakokeita järjestetään Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa. Hakuajat ja valintakokeiden ajankohdat vaihtelevat ammattikorkeakoulujen välillä. Tarkista sinua lähimmän ammattikorkeakoulujen aikataulu koulujen hakusivuilta.

Valintakoe ei ole varsinainen koe, vaan valintatilaisuus. Tilaisuudessa kartoitetaan motivaatiota, kielitaitoa, ja keskustellaan muun muassa osaamisesta ja katsotaan todistukset. Jos hakija ei sovellu tähän koulutukseen, voidaan kertoa muista hakijalle mahdollisista opiskelumahdollisuuksista.

Koulutuksen kesto vaihtelee hakijakohtaisesti. Opintojen laajuus suunnitellaan jokaisen opiskelijan kanssa yksilöllisesti Valviran määräämän täydennystarpeen mukaisesti.

Opintojen sisältö suunnitellaan yksilöllisesti Valviran määräämän täydennystarpeen mukaisesti. Koulutukseen sisältyy kuitenkin joitakin kaikille yhteisiä hoitotyön opintoja, ohjausta ja tukea ammatinharjoittamisoikeuden hakemiseen Valviralta, terveysalan suomen opiskelua sekä kliinistä harjoittelua.

 
 

 

 

Osan opinnoista voi suorittaa etänä. Osa opinnoista vaatii läsnäoloa koulussa. Tällaisia opintoja on tavallisesti korkeintaan kerran viikossa. Osa opinnoista toteutuu harjoitteluina työelämässä, jolloin harjoittelu on täysipäiväistä, noin 40 tuntia viikossa.

Koulutuksessa on myös lähiopetusta ja tukea. Osa koulutuksesta, esimerkiksi taitopajat, ovat lähiopetuksena korkeakoulun kampuksella.

Täydennyskoulutuksesta ei saa suomalaista sairaanhoitajan tutkintoa. Täydennyskoulutus täydentää jo olemassa olevan sairaanhoitajan tutkinnon vastaamaan suomalaisia ja eurooppalaisia vaatimuksia. Koulutuksen jälkeen voit hakea Valviralta lupaa työskennellä sairaanhoitajana Suomessa. Silloin hakemukseen liitetään tieto Sairaanhoitajaksi Suomessa- koulutuksessa tehdyistä lisäopinnoista.

Ei. Koulutukseen hakijalla täytyy olla oleskelulupa Suomessa.

Koulutuksen jälkeen

Voit hakea jatko-opintoihin aikaisemmalla tutkinnollasi. Riippuu hakemastasi korkeakoulusta tai yliopistosta, hyväksyvätkö he aiemman tutkintosi.  Kysy lisää korkeakoulusta, johon olet hakemassa.

 
 

 

 

Koulutuksen jälkeen haet Valviralta oikeutta työskennellä sairaanhoitajana Suomessa. Valviran myöntämän luvan jälkeen tutkintosi on työmarkkinoilla verrattavissa suomalaiseen tutkintoon ja voit hakea sairaanhoitajan työtehtäviin Suomessa.

Palkka vaihtelee riippuen siitä, missä sairaanhoitaja on työssä. Sairaanhoitajan peruspalkka on noin 2400 € kuukaudessa, jonka lisäksi sairaanhoitaja voi saada lisiä esimerkiksi ilta- ja yötyöstä tai sunnuntaityöstä. Näiden lisien myötä sairaanhoitajan keskimääräinen palkka on noin 3200 € kuukaudessa.

Kun sinun osaamisesi on täydennetty sairaanhoitajan osaamiseksi, Valvira voi myöntää sinulle luvan työskennellä Suomessa sairaanhoitajana.

Rahoittajana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.