Suomen oppiminen aidoissa tilanteissa motivoi, osallistaa ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa

Suomen oppiminen aidoissa tilanteissa motivoi, osallistaa ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa   Kielenoppiminen aidoissa ympäristöissä tarjoaa mahdollisuuden kokea vahvaa osallisuutta ja antaa merkitystä kielitaidon kehittämiselle. Myös opiskelijan motivaatiolle ja itsevarmuudelle todellinen ympäristö antaa piristysruiskeen. Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa täydennetään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen tulevien opistotasoisten sairaanhoitajien osaamista. Viidessä

Read more

Nurses´ Pathway to Work in Finland. Professional continuing education for nurses granted with a diploma in general nursing outside EU/EEA

In Finland we do not have enough professional nurses to work in social and health care. Immediately could be employed about 8000 nurses. It is estimated that almost half of currently working nurses will be retired by 2030.Despite of that annually graduates about 4500 professionals with competence of general nursing, this number will not meet the national requirements for nurses. It is a fact that Finland needs educated nurses from other countries, inside

Read more